3 BƯỚC XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

1. Nồng độ ô nhiễm của nước thải dệt nhuộm ở Việt Nam (tham khảo)

Các chất ô nhiễm trong nước thải dệt nhuộm bao gồm các chất hữu cơ (thuốc nhuộm, tinh bột, hợp chất) và chất vô cơ (các muối trung tính, các chất trợ nhuộm, các chất dùng trong quá trình tẩy, v.v…)

Trong một số các chất ô nhiễm có thể có gốc sunfit, kim loại nặng, hợp chất AOX (hợp chất halogen hữu cơ) có khả năng tích tụ trong cơ thể sinh vật, gây ra một số bệnh mãn tính, có thể gây ra ung thư đối với người và động vật.

2. Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm

Tùy theo yêu cầu và mức độ ô nhiễm của nước thải, người ta có thể dùng phương pháp xử lý hóa lý, sinh học hoặc kế hợp cả hai. Dây chuyền xử lý kết hợp thường cho hiệu quả cao hơn.

Nước thải dệt nhuộm có đặc điểm: tổng hàm lượng chất rắn (TS), lơ lửng (SS), độ màu, COD, BOD cao. Nước thải từ dịch nhuộm, nước giặt đầu của mỗi công đoạn… là loại ô nhiễm nặng. Nước giặt ở những giai đoạn trung gian – ô nhiễm vừa. Nước giặt lần cuối hay nước làm nguội, làm mát… ít ô nhiễm.

2.1. Xử lý sơ bộ

  • Song – lưới chắc. Trong nước thải có mặt nhiều sơ, sợi. Vậy yêu cầu đặt một lưới chắn mịn ở sau song chắn rác thông thường. Trong trường hợp có lượng lớn ván trắng thì cần phải loại bỏ dầu.
  • Điều hòa hay trộn lẫn. Bắt buộc phải có bể đệm với thể tích tương đương 6 – 12h lưu nước trong bể với lưu lượng xử lý trung bình và cho phép mở rộng tới 24h hoặc 16h (hai trạm). Ở các bể ở dạng này thường dùng không khí để trộn bể.
  • Trung hòa. Sau khi trộn đều, đồng nhất, pH nước thải có trị số từ 9 – 10. Do vậy, cần trung hòa bằng axit sunfuric.

2.2. Xử lý cơ bản

a) Xử lý hóa lý

Phương pháp này có lợi nếu trong nước thải thô chứa một lượng lớn các chất rắn lơ lửng (SS), các chất độc hại (sunfat, cromat) và yêu cầu khử màu cao. Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý gồm một hoặc nhiều công đoạn sau:

  • Oxi hóa sunfua trong bể làm thoáng cộng thêm sự kiểm tra muối sắt và mangan.
  • Keo tụ và tạo bông bằng muối sắt hoặc muối nhôm trong bể phản ứng có khuấy chậm, sau đó có thêm một polymer hữu cơ để nâng cao được hiệu suất lắng.
  • Lắng trong nước bằng bể lắng hoặc bể tuyển nổi Flotazur.

b) Xử lý sinh học

Các chất nhiễm bẩn trong nước thải dệt nhuộm phần lớn là những chất có khả năng phân hủy sinh học. Do vậy, chọn biện pháp xử lý sinh học nước thải dệt nhuộm là hợp lý. Song, trong nước thải loại này thường có mặt các chất có độc tính đối với vi sinh vật, như chất khử vô cơ, formaldehyt, kim loại nặng, clo,… và những chất khó phân hủy sinh học, như các chất tẩy trắng, giặt, PVA, dầu khoáng. Vì thế, trước khi xử lý sinh học cần khử các chất độc và giảm hàm lượng các chất khó phân hủy sinh học bằng các biện pháp xử lý cục bộ.

Thường nước thải dệt nhuộm thiếu nguồn N và P dinh dưỡng. Khi xử lý hiếu khí cần cân bằng dinh dưỡng theo tỉ lệ BOD5 : N : P = 100 : 5 : 1 hoặc trộn nước thải dệt nhuộm với nước thải sinh hoạt để các chất dinh dưỡng trong hỗn hợp cân đối hơn.

Tùy theo chất ô nhiễm và hiệu suất mong muốn có thể chọn nhiều sơ đồ công nghệ xử lý sinh học khác nhau: lọc sinh học, bùn hoạt tính, hồ sinh học hay kết hợp xử lý sinh học nhiều bậc.

c) Lọc sinh học với một bể lắng tiếp theo

Kỹ thuật này tương đối đơn giản, có hiệu quả loại bỏ BOD5 từ 50 đến 70%. Song, yêu cầu nước thải đô thị đi vào lọc phải là nước thải đã loại bỏ gần như hoàn toàn các tơ sợi để tránh bít tắc lớp vật liệu lọc. Do vậy, phần xử lý sơ bộ hoặc xử lý cơ bản trước đó là xử lý hóa lý với kết bông – lắng.

Tùy theo hiệu quả xử lý sinh học của lọc, nước sau khi qua lọc có thể phải đi qua hoặc không đi qua bể lắng 2.

d) Bùn hoạt tính

Xử lý sinh học nước thải bằng bùn hoạt tính có thể thực hiện ở aerotank, ở kênh oxy hóa hoặc ở ao sục khí. Phổ biến nhất vẫn là aerotank.

Sau aerotank là bể lắng 2. Bể lắng cần chú ý đến mở rộng để có thể thêm một lượng lớn chất có bùn hoạt tính bề mặt vào bể xử lý, quan tâm đến khả năng lắng bình thường của bùn hoạt tính. Hiệu quả loại bỏ BOD5 bằng kỹ thuật bùn hoạt tính tới 90 – 95%.

e) Ao hồ ổn định sinh học

Nếu có diện tích mặt bằng để xây các ao hồ ổn định sinh học và thời gian xử lý có thể dài (5 – 10 ngày) thì dùng các ao hồ ổn định (một hoặc nhiều cái kế tiếp) để xử lý sinh học nước thải dệt nhuộm.

Kỹ thuật ao hồ ổn định là kỹ thuật xử lý sinh học đơn giản nhất. Hiệu quả có thể đạt được 50 – 70% lượng BOD5 bị phân hủy.

2.3. Xử lý bậc 3

Sau khi xử lý cơ bản (có thể chỉ riêng bằng phương pháp hóa lý hoặc phương pháp sinh học hoặc kết hợp hóa lý với sinh học) thì có thể tiến hành xử lý bậc 3, bao gồm kết tủa hóa học, oxi hóa bằng ozon, hấp phụ trên than hoạt tính.

Liên hệ Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Dovitech để được hỗ trợ.

5/5 (1 Review)
Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *