XỬ LÝ HÓA HỌC VÀ XỬ LÝ BẬC CAO TRONG NƯỚC THẢI

1. Xử lý hóa học

Xử lý hoá học thường được ứng dụng để xử lý nước thải một số ngành công nghệ, nhất là trong trường hợp nước thải công nghiệp có chứa các chất ô nhiễm thuộc nhóm axit, bazơ, các kim loại nặng và các hợp chất hoá học đặc biệt khác. Các phương pháp xử lý hoá học gồm có: trung hoà, oxy hoá và điện hoá. Phương pháp hoá học và hoá lý còn sử dụng để thu hồi các chất quý có trong nước thải của một số ngành công nghiệp, hoặc để khử các chất độc hoặc các chất gây ảnh hưởng xấu đối với giai đoạn xử lý sinh học.

Cơ sở của các phương pháp xử lý hoá học là các phản ứng hoá học diễn ra giữa chất ô nhiễm trong nước thải với tác chất được cho thêm vào. Các phản ứng diễn ra có thể là:

 • Phản ứng trung hoà;
 • Phản ứng oxy hoá – khử;
 • Phản ứng phân huỷ chất độc hại,…

Xử lý hoá học có thể là giải pháp độc lập để xử lý nước thải công nghiệp trước khi xả vào cống thoát nước chung của đô thị, hay trước khi xả vào nguồn tiếp nhận nếu chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu quy định.

Trong nhiều trường hợp, xử lý hoá học là giai đoạn xử lý sơ bộ trước khi tiến hành xử lý sinh học hoặc hoá lý. Trong một số trường hợp khác, xử lý hoá học có thử tiến hành sau xử lý sinh học nhằm mục đích xử lý triệt để nước thải (xử lý bậc cao).

2. Xử lý bậc cao

Xử lý bậc cao nhằm loại bỏ các chất dinh dưỡng (N, P) trong nước thải để tránh xảy ra hiện tượng phú dưỡng hoá các nguồn tiếp nhận nước thải, cũng như khi có yêu cầu xử lý cao để tái sử dụng nước thải. Các phương pháp xử lý bậc cao thường được áp dụng để xử lý nước thải bao gồm:

 • Quá trình sinh học từng mẻ (A/O);
 • RBC (Rotating Biological Contactors);
 • Hấp phụ;
 • Làm trong và khử màu ( Keo tụ – lắng);
 • Lọc.

3. Khử trùng nước thải

Khử trùng nhằm mục đích loại bỏ các vi sinh vật và vi trùng gây bệnh có trong nước thải. Các phương pháp khử trùng thông dụng là:

 • Khử trùng bằng hoá chất (chlorine): Bể tiếp xúc;
 • Khử trùng bằng nhiệt;
 • Khử trùng bằng tia bức xạ;
 • Khử trùng bằng ozon.

Liên hệ Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Dovitech để được hỗ trợ.

5/5 (1 Review)
Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *