NƯỚC THẢI LÀ GÌ?

1.  Nước thải là gì?

Nước thải hay chất thải lỏng là nước đã được sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và các mục tiêu khác. Sau khi sử dụng nước bị nhiễm bẩn đồng thời có chứa nhiều vi trùng và các chất độc hại khác. Chúng bị thay đổi so với ban đầu về thành phần, tính chất lý – hóa – sinh và sẽ làm ô nhiễm môi trường xung quanh.

Vì thế nước thải khi xả vào sông, hồ, biển (nguồn tiếp nhận) cần phải được xử lý để đảm bảo thỏa mãn yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định. Mức độ xử lý phụ thuộc vào nồng độ bẩn của nước thải, khả năng pha loãng giữa nước thải với nước nguồn, khả năng tự làm sạch của nguồn nước và các yêu cầu về mặt vệ sinh.

2. Ảnh hưởng của sự ô nhiễm nguồn nước?

  • Nguồn nước bị ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt của con người. Trường hợp cụ thể điển hình là nguồn nước sông Sài Gòn những năm gần đây bị ô nhiễm hữu cơ, amoni, coliform do nước thải từ các nguồn thải trên lưu vực sông đã và đang gây khó khăn cho nhà máy nước Tân Hiệp;
  • Ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe cộng đồng – những người dân mà cuộc sống của họ gắn liền với sông nước tại các nguồn nước;
  • Nguồn nước bị ô nhiễm làm ảnh hưởng đáng kể đến thủy sinh vật và hệ sinh thái nguồn nước, giảm đáng kể giống và loài;
  • Ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của nguồn nước;

  • Ảnh hưởng đến việc tưới tiêu đồng ruộng, giảm sản lượng thu hoạch;
  • Nguồn nước bị ô nhiễm còn có khả năng ảnh hưởng đến ngành du lịch sông nước vốn là thế mạnh của nhiều địa phương có nhiều dòng sông, kênh rạch.

Liên hệ Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Dovitech để được hỗ trợ.

5/5 (1 Review)
Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *