KHỬ TRÙNG NƯỚC CẤP

Sau khi qua bể lắng, bể lọc phần lớn vi trùng trong nước đã bị giữ lại (90%) và bị tiêu diệt. Tuy nhiên để đảm bảo vệ sinh theo QCVN 02:2009/BYT thì nước cần được khử trùng trước khi đưa vào sử dụng.

Phương pháp khử trùng nước thường dùng nhất là Clo hóa tức là sử dụng Clo hoặc hợp chất của Clo như Clorua vôi (CaOCl2), Zaven (NaOCl) là những chất oxy hóa mạnh, có khả năng diệt trùng.

Khi đưa Clorua vôi vào nước sẽ xảy ra phản ứng:

  • 2CaOCl2 = Ca(OCl)2 + CaCl2;
  • Ca(OCl)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HOCl.

Khi đưa Clo vào nước sẽ diễn ra phản ứng:

  • Cl2 + H2O = HOCl + HCl;
  • HOCl = H+ + OCl.

Cl2, HOCl, OCl đều là những chất oxy hóa mạnh. Để pha chế và định lượng Clorua vôi người ta dùng những thiết bị như khi pha chế phèn, Clorua được sản xuất tại nhà máy hóa chất dưới dạng lỏng và được đưa vào nước dưới dạng hơi nhờ một loại thiết bị riêng gọi là Cloratơ.

Clo hay Clorua vôi được đưa vào nước trong đường ống từ bể lọc sang bể chứa với liều lượng 0,5 – 1mg/L. Ngoài Clo, hiện nay còn dùng phương pháp điện phân muối NaCl tại chỗ, sản xuất zaven (NaOCl) để sát trùng.

Ngoài các phương pháp Clo hóa, trên thế giới còn sử dụng các phương pháp sau:

  • Dùng tia tử ngoại: dùng một loại đèn phát ra tia tử ngoại để diệt trùng. Phương pháp này đơn giản nhưng thiết bị đắt, hay hỏng và tốn điện (10-30 kW/1000m3 nước).
  • Dùng ôzôn (O3): khi đưa O3 vào nước sẽ tạo thành oxy nguyên tử là chất có khả năng diệt trùng.
  • Dùng sóng siêu âm: dùng thiết bị phát ra sóng siêu âm tần số 500kHz vi trùng sẽ bị tiêu diệt.

Liên hệ Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Dovitech để được hỗ trợ.

5/5 (1 Review)
Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *