Hóa chất xử lý môi trường

Hóa chất

Xút Vảy

Xút Vảy

Công thức hóa học: NaOH

Hình dạng: Dạng vảy

Hàm lượng: 99%

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Hóa chất

Xút Vảy

Xút Vảy

Công thức hóa học: NaOH

Hình dạng: Dạng vảy

Hàm lượng: 99%

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Ấn Độ

Hóa chất

Xút Hạt

Xút Hạt

Công thức hóa học: NaOH

Hình dạng: Dạng hạt

Hàm lượng: 99%

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Đài Loan

Xút Lỏng

Công thức hóa học: NaOH

Hình dạng: Dạng lỏng

Hàm lượng: 32%-45%-60%

Quy cách: 35kg/can – 250kg/phuy – 1000kg/bồn

Xuất xứ: Việt Nam

PAC (Poly Aluminium Cloride)

Công thức hóa học: [Al2(OH)nCl6.nxH2O]m

Hình dạng: Dạng Bột vàng nghệ

Hàm lượng: 31%

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

PAC (Poly Aluminium Cloride)

Công thức hóa học: [Al2(OH)nCl6.nxH2O]m

Hình dạng: Dạng Bột vàng nghệ

Hàm lượng: 31%

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

PAC (Poly Aluminium Cloride)

Công thức hóa học: [Al2(OH)nCl6.nxH2O]m

Hình dạng: Dạng Bột trắng

Hàm lượng: 31%

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Ấn Độ

PAC (Poly Aluminium Cloride)

Công thức hóa học: [Al2(OH)nCl6.nxH2O]m

Hình dạng: Dạng Bột trắng

Hàm lượng: 31%

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Polymer Anion

Công thức hóa học: (C3H5ON)n

Hình dạng: Dạng Bột trắng

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Anh

Polymer Cation

Công thức hóa học: (C3H5ON)n

Hình dạng: Dạng Bột trắng

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Anh

Hóa chất

Chlorine

Chlorine

Công thức hóa học: Ca(OCl)2

Hình dạng: Dạng Bột trắng

Hàm lượng: 70%

Quy cách: 45kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Hóa chất

Chlorine

Chlorine

Công thức hóa học: Ca(OCl)2

Hình dạng: Dạng Bột trắng

Hàm lượng: 70%

Quy cách: 45kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Hóa chất

Chlorine

Chlorine

Công thức hóa học: Ca(OCl)2

Hình dạng: Dạng Bột trắng

Hàm lượng: 70%

Quy cách: 45kg/thùng

Xuất xứ: Ấn Độ

Hóa chất

Chlorine

Chlorine

Công thức hóa học: Ca(OCl)2

Hình dạng: Dạng Bột trắng

Hàm lượng: 70%

Quy cách: 45kg/thùng

Xuất xứ: Nhật Bản

Hóa chất

Javen

Javen

Công thức hóa học: CaClO

Hình dạng: Dạng lỏng

Hàm lượng: 10%

Quy cách: 30kg/can – 250kg/phuy – 1000kg/bồn

Xuất xứ: Việt Nam

Axit Sunfuric

Công thức hóa học: H2SO4

Hình dạng: Dạng lỏng

Hàm lượng: 98%

Quy cách: 35kg/can – 250kg/phuy – 1000kg/bồn

Xuất xứ: Việt Nam

Axit Clohydric

Công thức hóa học: HCl

Hình dạng: Dạng lỏng

Hàm lượng: 32%

Quy cách: 35kg/can – 250kg/phuy – 1000kg/bồn

Xuất xứ: Việt Nam

Hóa chất

Oxy Già

Oxy Già

Công thức hóa học: H2O2

Hình dạng: Dạng lỏng

Hàm lượng: 50%

Quy cách: 35kg/can

Xuất xứ: Thái Lan

Sắt (II) Sunfat

Công thức hóa học: FeSO4.7H2O

Hình dạng: Dạng bột xanh

Hàm lượng: 98%

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Soda Ash Light

Công thức hóa học: Na2CO3

Hình dạng: Dạng Bột

Hàm lượng: 99.2%

Quy cách: 40Kg/bao – 50Kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Hóa chất công nghiệp

Hóa chất công nghiệp

Ferrous Sulfate

Ferrous Sulfate

Công thức hóa học: FeCl3

Hàm lượng: 38%, 42%

Đóng gói: Xe bồn

Xuất xứ: Việt Nam

Hóa chất công nghiệp

Chất phá bọt

Chất phá bọt

Công thức hóa học: FeCl3

Hàm lượng: 38%, 42%

Đóng gói: Xe bồn

Xuất xứ: Việt Nam

Hóa chất công nghiệp

Acetic Acid

Acetic Acid

Hàm lượng: >50%

Đóng gói: 30 kg/can, 150 kg/phuy, 1.250 kg/ bồn.

Xuất xứ: Trung Quốc