Showing 1–12 of 23 results

Hóa chất

Xút Vảy

Xút Vảy

Công thức hóa học: NaOH

Hình dạng: Dạng vảy

Hàm lượng: 99%

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Hóa chất

Xút Vảy

Xút Vảy

Công thức hóa học: NaOH

Hình dạng: Dạng vảy

Hàm lượng: 99%

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Ấn Độ

Hóa chất

Xút Hạt

Xút Hạt

Công thức hóa học: NaOH

Hình dạng: Dạng hạt

Hàm lượng: 99%

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Đài Loan

Xút Lỏng

Công thức hóa học: NaOH

Hình dạng: Dạng lỏng

Hàm lượng: 32%-45%-60%

Quy cách: 35kg/can – 250kg/phuy – 1000kg/bồn

Xuất xứ: Việt Nam

PAC (Poly Aluminium Cloride)

Công thức hóa học: [Al2(OH)nCl6.nxH2O]m

Hình dạng: Dạng Bột vàng nghệ

Hàm lượng: 31%

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

PAC (Poly Aluminium Cloride)

Công thức hóa học: [Al2(OH)nCl6.nxH2O]m

Hình dạng: Dạng Bột vàng nghệ

Hàm lượng: 31%

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

PAC (Poly Aluminium Cloride)

Công thức hóa học: [Al2(OH)nCl6.nxH2O]m

Hình dạng: Dạng Bột trắng

Hàm lượng: 31%

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Ấn Độ

PAC (Poly Aluminium Cloride)

Công thức hóa học: [Al2(OH)nCl6.nxH2O]m

Hình dạng: Dạng Bột trắng

Hàm lượng: 31%

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Polymer Anion

Công thức hóa học: (C3H5ON)n

Hình dạng: Dạng Bột trắng

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Anh

Polymer Cation

Công thức hóa học: (C3H5ON)n

Hình dạng: Dạng Bột trắng

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Anh

Hóa chất

Chlorine

Chlorine

Công thức hóa học: Ca(OCl)2

Hình dạng: Dạng Bột trắng

Hàm lượng: 70%

Quy cách: 45kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Hóa chất

Chlorine

Chlorine

Công thức hóa học: Ca(OCl)2

Hình dạng: Dạng Bột trắng

Hàm lượng: 70%

Quy cách: 45kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc